Оприлюднення інформації згідно з

ст. 30 Закону України “Про освіту”

Для отримання доступу до інформації щодо 
використання коштів Кременчуцьким НВК №15 
зайдіть на сайт Edata-
https://spending.gov.ua
Та введіть код ЕДРПОУ - 39973989
                             
         БУХГАЛТЕРІЯ, КОШТИ

Фінансовий звіт за І півріччя 2020 року 
Фінансовий звіт за І квартал 2020 року

Баланс на 1 квітня 2020 року

Кошторис на 2020 рік

Фінансовий звіт 2019 рік

Кошторис 2019

Штатний розпис станом на 01.10.2019р

               ДОКУМЕНТИ

Рішщення про перемейнування КНВК № 15

Статут Кременчуцької початкової школи № 15

Ліцензія на проваждення освітньої діяльності 

Розпорядження-голови-обласної-державної-адміністрації

Структура та органи управління закладу

Ліцензія на провадження медичної практики

Матеріально-технічне забезпечення згідно
 з ліцензійними умовами

Кадровий склад шкільного підрозділу згідно
 з ліцензійними умовами

Кадровий склад дошкільного підрозділу згідно
з ліцензійними вимогами

Базовий компонент дошкільної освіти

Освітня програма для дітей від від 2-7 років

Типова освітня програма для ЗЗСО Нова українська 
школа (1-2 класи)  під керівництвом  Р.Б. Шияна. 
Затверджена наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 

Типова освітня програма для ЗЗСО (3-4 класи)
 І ступеня наказом Міністерства освіти 
 і науки України від 20.04.2018 № 407 

Звіт директора КНВК 15 за 2019-2020 н.р.

Положення про проведення конкурсу на заміщення 
 вакантної посади педагогічних працівників.

 Порядок зарахування, відрахування 
та переведення учнів

План заходів щодо профілактики булінгу в учнівському
 середовищі у КНВК № 15

Порядок реагування на доведені випадки булінгу 
(цькування) взакладі освіти та відповідальність осіб
причетних до булінгу (цькування)

Порядок подання та розгляду (з дотриманням 
конфіденцій- ності) заяв про випадки булінгу
 (цькування) в закладі освіти

Положення про академічну доброчесність

Порядок відшкодування фактичних 
витрат на копіювання або друк документів 
що надаються за запитоми та інформацією
 
Правила поведінки учнів у школі 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Умови доступності ЗО для навчання осіб 
з особливими потребами

 ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ, НАРАДИ

Протокол вибору підручників для учнів 1 класу

Протоколи вибору підручників для учнів 2 класу

Протокол вибору підручників для учнів 3-го класу

          ІНФОРМАЦІЯ
Ліцензійний обсяг шкільного підрозділу - 330 чоловік, 
фактична кількість здобувачів освіти - 278 чоловіки.

Ліцензійний обсяг дошкільного підрозділу - 230 чоловік,
фактична кількість дітей - 223 дитини.

Мова Освітнього процесу - Українська.

Вакантні посади педагогічних працівників 
станом на 07.08.2020 року: Оголошеня про конкурс 
на заміщення вакантних посад.

Додаткові освітні та інші послуги в закладі не надаються.

Товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога,
а також коштів, отриманих з інших джерел,
не заборонених законождавством в закладі немає.

Наказ про зарахування 1 клас

Наказ про переведення учнів 1-3 класів

Про створення національного молодіжного

онлайн-порталу