Оприлюднення інформації згідно з

ст. 30 Закону України “Про освіту”

Для отримання доступу до інформації щодо 
використання коштів Кременчуцької початкової школи №15 
зайдіть на сайт Edata-
https://spending.gov.ua
Та введіть код ЕДРПОУ - 39973989
                             
         БУХГАЛТЕРІЯ, КОШТИ

Фінансовий звіт за І півріччя 2021 рік

Фінансовий звіт за І квартал 2021 рік

Кошторис на 2021 рік

Фінансовий звіт за 2020 рік

Штатний розпис станом на 1 вересня 2021 року               ДОКУМЕНТИ

Рішення про перейменування

Статут Кременчуцької початкової школи №15

Колективний договір на 2021-2025

Положення про дошкільний підрозділ 
Кременчуцької початкової школи №15

Ліцензія на проваждення освітньої діяльності 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 

Про внесення змін до розпрядження про впровадження 
ліцензійної діяльності
Структура та органи управління закладу

Ліцензія на провадження медичної практики 

Матеріально-технічне забезпечення згідно
з ліцензійними умовами 

Кадровий склад шкільного підрозділу 
згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад дошкільного підрозділу 
згідно з ліцензійними умовами

Базовий компонент дошкільної освіти
Освітня програма для дітей від від 2-7 років

Типова освітня програма для ЗЗСО Нова 
українська школа (1-2 класи)  під керівництвом  Р. Б. Шияна. 
Затверджена наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 

Типова освітня программа для ЗЗСО Нова 
українська школа (3-4 класи) під керівництвом Р. Б. Шияна  
Затверждена наказом МОН України від 08.09.2019 № 1273

Освітня програма Кременчуцької початкової школи №15
 на 2021-2022 навчальний рік

Звіт директора Початкової школи №15 за 2019-2021р.

Положення про проведення конкурсу на заміщення  
вакантної посади педагогічних працівників. 

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів 

План заходів щодо профілактики булінгу в учнівському
 середовищі на 2021-2022 навчальний рік

Порядок реагування на доведені випадки булінгу
 (цькування) взакладі освіти та відповідальність 
осіб причетних до булінгу (цкування)
 
Порядок подання та розгляду (з дотриманням 
 конфіденцій- ності) заяв про випадки булінгу 
(цькування в закладі освіти) 

Положення про академічну доброчесність

Порядок відшкодування фактичних  витрат на копіювання або 
друк документів що надаються за запитом та інформіцією 
Правила поведінки учнів у школі  

Правила внутрішнього трудового розпорядку 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Перспективний план атестаці педагогічних
 працівників на 2022 - 2026 роки

Умови доступності ЗО для навчання осіб
 з особливими потребами
 
 ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ, НАРАДИ 

Протокол вибору підручників для учнів 1 класу 

Протоколи вибору підручників для учнів 2 класу

Протокол вибору підручників для учнів 3-го класу 

 ІНФОРМАЦІЯ
Вакантні посади станом на 06.09.2021- відсутні.
Ліцензійний обсяг шкільного підрозділу - 330 чоловік. 
Фактична кількість здобувачів освіти - 289 чоловік.
Ліцензійний обсяг дошкільного підрозділу - 230 чоловік.
Фактична кількість дітей - 213 чоловік. 
Мова Освітнього процесу - Українська.
Додаткові освітні та інші послуги в закладі не надаються.
Товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, 
а також коштів, отриманих з інших джерел, 
не заборонених законодавством в закладі немає. 

Наказ про зарахування в 1 клас.

Переведення учнів в наступні класи 2020-2021 навчальний рік

Про створення національного молодіжного

онлайн-порталу

Стратегія розвитку Початкової школи15